PIXEL HEAVEN 2018. RETRO & INDIE GAMING FEST VOL. 6

8 June 2018, 16:00 (Friday) - 10 June 2018, 16:00 (Sunday)

See on the map

This event has already ended. We invite you to other interesting events ).
  Name Available until Price Quantity
Karta WEEKEND VISITOR EARLY BIRD uprawnia do nielimitowanego wstępu na Pixel Heaven 2018 przez trzy dni imprezy (8 - 10 czerwca) w Zajezdni Autobusowej MZA i uczestnictwa w odbywających się wówczas wydarzeniach.

UWAGA: Karta wstępu WEEKEND VISITOR EARLY BIRD nie obejmuje udziału w konkursach (w tym celu należy domówić kartę COMPETITOR) oraz Afterparty 9 czerwca wieczorem (również osobna karta wstępu). Bilet jest na okaziciela, co oznacza, że możesz go zawsze przekazać innej osobie.
WEEKEND VISITOR EARLY BIRD

WEEKEND VISITOR pass entitles you to unlimited access to Pixel Heaven 2018 for the three days of the event (8 - 10 June) at the Old Bus Depot, as well as participation in the events taking place at the time.
NOTE: The WEEKEND VISITOR pass does not include participation in competitions (the COMPETITOR pass is required for this purpose) and the Afterparty (9 June, also a separate pass).

sold out 11,67 € -
Karta ONE DAY VISITOR uprawnia do udziału w tym samym zakresie co karta WEEKEND VISITOR, ale dotyczy tylko jednego wybranego dnia (piątek 8 czerwca, sobota 9 czerwca lub niedziela 10 czerwca). Karta jest ważna w dowolnym wybranym przez Ciebie dniu, w którym pojawisz się na Pixel Heaven 2018.

UWAGA: Karta wstępu ONE DAY VISITOR nie obejmuje udziału w konkursach (w tym celu należy domówić kartę COMPETITOR) oraz Afterparty 9 czerwca (również osobna karta wstępu). Bilet jest na okaziciela, co oznacza, że możesz go zawsze przekazać innej osobie.
ONE DAY VISITOR

ONE DAY VISITOR pass provides you with the same entitlements as in the case of the WEEKEND VISITOR pass, but only on one selected day (Friday, 8 June, Saturday, 9 June or Sunday, 10 June). The pass is valid at any the date chosen by you, when you show up at Pixel Heaven 2018.
NOTE: The ONE DAY VISITOR pass does not include participation in competitions (the COMPETITOR pass is required for this purpose) and the Afterparty (9 June, also a separate pass).

sold out 8,17 € -
Karta WEEKEND VISITOR uprawnia do nielimitowanego wstępu na Pixel Heaven 2018 przez trzy dni imprezy (8 - 10 czerwca) w Zajezdni Autobusowej MZA i uczestnictwa w odbywających się wówczas wydarzeniach.

UWAGA: Karta wstępu WEEKEND VISITOR nie obejmuje udziału w konkursach (w tym celu należy domówić kartę COMPETITOR) oraz Afterparty 9 czerwca wieczorem (również osobna karta wstępu). Bilet jest na okaziciela, co oznacza, że możesz go zawsze przekazać innej osobie.
WEEKEND VISITOR

WEEKEND VISITOR pass entitles you to unlimited access to Pixel Heaven 2018 for the three days of the event (8 - 10 June) at the Old Bus Depot, as well as participation in the events taking place at the time.
NOTE: The WEEKEND VISITOR pass does not include participation in competitions (the COMPETITOR pass is required for this purpose) and the Afterparty (9 June, also a separate pass).

sold out 14,00 € -
Dodatkowa możliwość udziału w jednym bądź maksymalnie dwóch turniejach growych z nagrodami (karta polecana jako dodatek do wejściówek WEEKEND VISITOR i ONE DAY VISITOR).

UWAGA: warunkiem możliwości skorzystania z karty wstępu COMPETITOR jest posiadanie karty wstępu na samo wydarzenie. Wyboru turniejów uczestnik dokonuje podczas zapisów w oznaczonym miejscu podczas Pixel Heaven 2018. Zapisy rozpoczynają się w sobotę 9 czerwca oraz w niedzielę 10 czerwca o g. 10.30 i trwają do 10 minut przed planowym rozpoczęciem danego turnieju.
COMPETITOR

Additional opportunity to participate in one or two tournaments with prizes (card recommended as an addition to the WEEKEND VISITOR and ONE DAY VISITOR tickets).

ATTENTION: the prerequisite for using the COMPETITOR admission card is to have an entry card for the event itself. The participant chooses tournaments during the registration at the marked place during Pixel Heaven 2018. Entries start on Saturday, June 9 and on Sunday, June 10 at 10.30 and last up to 10 minutes before the scheduled start of the tournament.

sold out 2,33 € -
Karta wstępu na Afterparty towarzyszące PIXEL HEAVEN 2017. Impreza rozpocznie się w sobotę 9 czerwca o g. 20.30. W programie mnóstwo wyjątkowych atrakcji, w tym Live Act by Skipp i koncert legendarnej grupy Press Play On Tape (z udziałem Jona Hare)! AFTERPARTY

Entrance card to the Afterparty accompanied to PIXEL HEAVEN 2018. The gig starts on 9 June at 8.30 PM. The agenda includes a lot of unique attractions, including the Live Act by Skipp and the concert of the legendary group Press Play On Tape (featuring Jon “Jops" Hare)!

sold out 9,34 € -
Tradycyjna wyjątkowa karta wstępu dla tych, którzy pragną wyrazić swoje wsparcie dla Pixel Heaven 2018 w sposób szczególny. W ramach tego pakietu, poza wdzięcznością organizatorów,
OTRZYMUJESZ WSZYSTKO:
>> wpis (imię i nazwisko / ksywa + ew. adres www) w sekcji DZIĘKUJEMY! na stronie www.pixelheavenfest.com oraz w specjalnym, okolicznościowym wydaniu Świata Gier Komputerowych z okazji imprezy (to ostatnie pod warunkiem zgłoszenia udziału do 20 maja 2018 r.)
>> oficjalny t-shirt Pixel Heaven 2018 w wybranym rozmiarze
>> najnowszy numer magazynu PIXEL
>> okolicznościowy, limitowany numer Świata Gier Komputerowych z okazji 25-lecia pisma
>> nielimitowany wstęp na wszystkie wydarzenia podczas Pixel Heaven 2018 w dniach 8-10 czerwca, w tym udział w wybranym turnieju growym oraz w Afterparty 9 czerwca wieczorem

Bilet jest na okaziciela, co oznacza, że możesz go zawsze przekazać innej osobie.

UWAGA: przy składaniu zamówienia w polu "Uwagi" możesz podać dane do wpisania na listę Supporterów jak również rozmiar t-shirtu.
SUPPORTER

Traditional and unique pass for those who wish to express their support for Pixel Heaven in 2018 in a special way. In this package, in addition to satisfaction from contributing to the success (or failure :)) of the event,
YOU GET IT ALL:
>> entry (name / nick + optionally website) in the THANK YOU! section on www.pixelheavenfest.com and in a special printed publication (you get the latter only when you submit your participation by 11 May 2018)
>> official Pixel Heaven 2018 t-shirt
>> the latest issue of the PIXEL magazine
>> special limited publication on occasion of Pixel Heaven 2018. The last time it was the 135th issue of Bajtek... (free of charge for the Supporters only!)
>> unlimited access to all events during Pixel Heaven 2018 on 8, 9 and 10 June, including the participation in a selected game tournament and the Afterparty
NOTE: when you submit the order, you can provide additional details to the list of Supporters and the preferred T-shirt size in the "Comments" section.

sold out 39,68 € -
Wyjątkowa pamiątka i wysokiej jakości efektowna odzież na co dzień:) Oficjalne koszulki PIXEL HEAVEN 2018 w krojach damskich i męskich w rozmiarach S, M, L, XL oraz XXL. Koniecznie podaj wybrany krój i rozmiar w polu Uwagi. Koszulki będą do odbioru na miejscu podczas imprezy, ale jeżeli nie będziesz miał możliwości dotrzeć - podaj adres do wysyłki w polu Uwagi, a koszulkę otrzymasz pocztą. Koszulki będziemy również sprzedawać na miejscu, ale nie gwarantujemy wówczas ich dostępności. T-SHIRT

Unique souvenir and high-quality casual clothing for every day :) Official PIXEL HEAVEN 2018 T-shirts in women's and men's sizes in sizes S, M, L, XL and XXL. Be sure to enter the selected cut and size in the remarks field during the ordering process. T-shirts will be picked up on site during the event, but if you will not be able to reach - enter the shipping address in the remarks field and you will receive the T-shirt by post. We will also sell shirts on the spot, but we do not guarantee their availability at the time.

sold out 9,34 € -
Darmowa karta wstępu dla dzieci do lat 13.
UWAGA: dziecko musi przebywać pod opieką pełnoletniego opiekuna, który powinien nabyć pełnopłatną kartę wstępu.
BEGINNER

Free entrance card for children up to 13 years old.
NOTE: the child must be under the care of an adult person who should purchase a regular admission card.

No tickets available free No tickets available

Pixel Heaven 2018 is the sixth edition of the largest event in Europe for fans of electronic entertainment who still remember the early days of 8/16-bit computers, as well as all aficionados of comic books, board games and the atmosphere of the eighties and nineties. It is also Poland's biggest celebration of independent game developers, with the INDIE BASEMENT exhibition, the PIXEL CONNECT conference, and the PIXEL AWARDS gala. Every edition of Pixel Heaven hosts outstanding special guests and offers unique moments. Pixel Heaven is organised by the publisher of PIXEL monthly magazine and PIXELPOST.PL service.
More information: www.pixelheavenfest.com/en